ร่วมแสดงความยินดี และ เปิดตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ วันแรก กับ บริษัท NL Development จำกัด ( มหาชน )

บ.ธนากรุ๊ป(1995) จำกัด ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ และ ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม และ เป็นคู่ค้า มากว่า 10 ปี
ทาง บริษัท จะยังคงยึดมั่น ในการทำธุรกิจที่เน้น คุณภาพ คุณค่า และส่งมอบความคุ้มค่า ให้กับลูกค้าเสมอมา

ทางบริษัทขอเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้าทุกท่าน

ขอบคุณ ภาพ จาก งานเปิดตัว บ.NL Development จำกัด( มหาชน)

Share this story