ข้อดีและของคุณสมบัติไม้แปรรูป !

แข็งแรงทนทานน้อยกว่า ด้วยคุณสมบัติที่ด้อยกว่าแต่มีลักษณะที่คล้ายกันก็พอที่จะใช้แทนกันได้บ้าง เพราะมีราคาที่ถูกกว่าด้วยเช่นกันนิยมที่จะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายในเพราะมีความสวยงามและราคาไม่แพงมาก

Share this story