คุณภาพของไม้อัดเคลือบฟิล์มแต่ละรุ่นทำไมถึงแตกต่าง?

ใช่ว่าแตกต่างแต่คุณภาพ รูปร่างหน้าตาก็แตกต่าง น้ำหนัก ความหนา ความเงาของฟิล์ม ประเภทของไม้ที่นำมาผลิตใส้ไม้ ชนิดของการทนความชื้นของกาว ที่สำคัญราคาก้อแตกต่าง ไม้อัดเคลือบฟิล์มมาจากหลากหลายแหล่งการผลิต วัตถุดิบการผลิตจึงแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นการเลือกใช้ไม้อัดในแต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับการใช้งานของหน้างานว่าต้องการความแข็งแรงคงทนมากน้อยแค่ไหน สารารถหมุนเวียนใช้ได้หลายรอบมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละหน่วยงานด้วยเช่นกัน

Share this story