กิจกรรมเพื่อสังคม-CSR

บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาและเสื้อผ้าให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในครั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ขาดแคลน

Share this story