ไม้หน้าสาม

 

 

เป็นไม้อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ก่อสร้างได้ตั้งแต่งานรากฐานจนกระทั่งจบงาน และมีความยาวหลายขนาดมากเลือกใช้ได้ตามความประสงค์ที่จะใช้งานได้ ทั้งนี้การใช้งานก็แตกต่างกันไปแต่ละหน้างาน ยกตัวอย่างที่ใช้งานไม้หน้าสามดังนี้ งานรากฐานตีแผนผัง ทำแบบข้างคาน ทำแบบเสา ถือได้ว่างานก่อสร้างนี้ไม่สามารถขาดไม้หน้าสามเลยก็ว่าได้ ไม้หน้าสามมีหลายประเภท เช่น ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางมาเลย์ ไม้ยางแท้ เป็นต้น

Share this story