• มิถุนายน

    17

    2018
  • 2448
  • 0
กิจกรรมเพื่อสังคม-csr

กิจกรรมเพื่อสังคม-csr

บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาและเสื้อผ้าให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในครั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ขาดแคลน

 

LEAVE A COMMENT

Your comment will be published within 24 hours.

© Copyright 2022 By Thanawoods