ไม้อัด ThanaWoods

ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : MUF
ความหนาแน่น : 600 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwood
ชนิดของฟิล์ม : Phenolic Film
รอบการใช้งาน : สูงสุด 10 รอบ

ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง : 

CE
EN 13986
EN 636
EN 717-2
EN 301

ISO 9001-2015

รายละเอียดเพิ่มเติม

ThanaWoods Eco Form

ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : MUF
ความหนาแน่น : 600 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwood
ชนิดของฟิล์ม : Phenolic Film
รอบการใช้งาน : สูงสุด 10 รอบ

Size : 1,200 x 2,440 mm. Thickness 15 mm., 20 mm.
Moisture : < 12 %
Glue : MUF
Density : 600 kg./m3
Type of filling : Hardwood
Film type : Phenolic Film
Maximum number of operating cycles : 10 time

Wood Materials
Legally sourced plantation wood.
Bonding & Formaldehyde Emission (FE)
Class 3 | EN 636:2003
E1 EN 717-2:1995
Panel Construction
Water Proof bonding with long-grain outer
veneer layers.
Panel density: ≥ 630kg/m’.
Panel Surface & Performance
130 grams/m? of black-brown phenolic
surface film (PSF) on both sides.
Alkalinity resistance | AS 6669-2016
Good wear resistance (>300 revolutions on Taber test).

ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง : 
Meet the standards, pass the certification : 

CE
EN 13986
EN 636
EN 717-2
EN 301

ISO 9001-2015