แผ่นไม้ MDF และแผ่นไม้ HDF ที่ Thana Group ผลิตได้ด้วยมาตรฐานสูง มีดังนี้

ขนาดของผลิตภัณฑ์ : ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่เครื่องจักรผลิตได้ มีขนาดหน้ากว้างสูงสุด 8 ฟุต และขนาดความยาวสูงสุด 24 ฟุต โดยสามารถตัดให้เป็นขนาดแผ่นย่อยๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ความหนาของผลิตภัณ์ : บริษักสามารถปรับระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร จนถึง 30.0 มิลลิเมตร โดยจะแบ่งแยกตามความหนาได้ ดังนี้

– แผ่นไม้ขนาดบางพิเศษ มีความหนาตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 2.4 มิลลิเมตร

– แผ่นไม้ขนาดบาง มีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตร ถึง 4.0 มิลลิเมตร

– แผ่นไม้ขนาดกลาง มีความหนาตั้งแต่ 4.1 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร

– แผ่นไม้ขนาดหนา มีความหนาตั้งแต่ 9.1 มิลลิเมตร ถึง 25.0 มิลลิเมตร

– แผ่นไม้ขนาดหนาพิเศษ มีความหนาตั้งแต่ 25.1 มิลลิเมตร ถึง 30.0 มิลลิเมตร

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณ์บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

– แผ่นไม้ MDF / HDF ชนิดทนความชื้น (High Moisture Resistance board – HMR)

– แผ่นไม้ MDF/HDF – FSC

– แผ่นไม้ MDF/HDF ชนิดกันไฟลาม (FR)

ระดับมาตรฐานความปลอดภัยสามารถแบ่งตามมาตรฐานในการวัดปริมาณและ การระเหยของสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ของผลิตภัณฑ์

E1 : ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ < 8 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม – HMR)

E2 : ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ > 8 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัมแต่ < 30 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม

CARB P2 : ความหนาไม้ < 8 มิลลิเมตร ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ < 0.13 ส่วนต่อล้านส่วน

CARB P2 : ความหนาไม้ > 8 มิลลิเบตร ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ < 0.11 ส่วนต่อล้านส่วน

FIRE RESISTANCE BOARD (FR)
(ไฟเบอร์บอร์ด ชนิดกันไฟลาม)

       แผ่น MDF ทนไฟเป็นแผ่นที่มีคุณสมบัติกันไฟลาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในพื้นที่ สาธารณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านไฟที่เข้มงวด หรืองานอื่นๆที่มีความเสี่ยงในการ เกิดประกายไฟ เพราะตัวสินค้า มีระดับการแพร่กระจายของเปลวไฟต่ำและการเกิดควันรวม ถึงการปล่อยก๊าซ VOC ที่ต่ำมาก

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณ์

       บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

MEDIUM FIBERBOARD BOARD (MDF)
(ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นป่านกลาง)

       แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นป่านกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็ม ดีเอฟ และ เป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ ธรรมชาติ (Wood-based Panel)

       ที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงไม้ธรรมชาติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น รวมถึงใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่ง เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น บัว วงกบ ผนังห้อง กรอบ ประตู เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณ์

       บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

HIGH MOISTURE RESISTANCE BOARD (HMR)
(ไฟเบอร์บอร์ดทนความชื้น)

      ลักษณะของไม้ HMR จะเป็นสีเขียวและมีพื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน

– ไม้ HMR มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้นได้ดี

– สามารถปิดผิวด้วยวัสดุปิดผิวต่างๆ ได้ เช่น ลามิเนต, พ่นสี ฯลฯ

– พื้นผิวของไม้ HMR มีความเรียบเนียนเสมอกันตลอดแผ่น

– เนื้อไม้มีความแน่น แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี

– สามารถนำไปทำสีได้ง่าย พื้นผิวเนียนเรียบสม่ำเสมอ

– สามารถดัดเจาะหรือดัดแปลงทำงานบิ้วอินต่างๆ ได้ง่าย โดยที่เนื้อไม้ไม่หักหรือบิ่น

– สามารถเซาะร่องตกแต่ง หรือฉลุเป็นลวดลายต่างๆ ได้

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณ์

       บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้