• ธันวาคม

    26

    2020
  • 773
  • 0
นำเสนอตัวสินค้าของ Thana woods และสินค้าอื่น ๆ  ของกลุ่มบริษัทในเครือ Thana Group

นำเสนอตัวสินค้าของ Thana woods และสินค้าอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ Thana Group

ทีมงาน Thana Group ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า โครงการแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางสุขุมวิท พร้อมกับได้นำเสนอตัวสินค้าของ Thana woods และสินค้าอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ Thana Group โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ลูกค้าจึงมีความสนใจในตัวสินค้าของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Thana Group มีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมการใช้งานค่อนข้างครบวงจร

LEAVE A COMMENT

Your comment will be published within 24 hours.

© Copyright 2022 By Thanawoods